Widoki w Ilaro.Admin

Ilaro.Admin oprócz logiki oczywiście też posiada widoki, a żeby je przechować to trzeba je skompilować. Niestety ASP MVC nie ma takiej możliwości out of the box, więc wspomogłem się świetnym narzędziem RazorGenerator.

W skrócie, żeby go użyć wystarczy zainstalować paczkę nuget i ustawić dla widoku, który ma być skompilowany Custom Tool na RazorGenerator.

Mając już skompilowany widok musimy go jeszcze użyć. Ilaro.Admin rejestrujemy view engine, który potrafi korzystać z takich widoków.
W przypadku gdy natrafia w tej samej lokalizacji i na skompilowany i normalny widok, priorytet ma ten normalny.
Co oznacza, że jeśli w swoim projekcie dodamy area o nazwie IlaroAdmin i dodamy widok o takiej samej nazwie co już się znajduje w Ilaro, będzie on użyty zamiast oryginalnego widoku.
Dzięki temu można na przykład zmienić layout panelu administracyjnego tak by odpowiadał on bardziej naszym potrzebą.

Continue…