Baza danych w demo aplikacji

Ilaro.Admin jest już na takim etapie, że można już sobie coś poklikać, a żeby to ułatwić już jakiś czas temu stworzyłem demo aplikacje.

Demo używa bazy danych Northwind z małymi zmianami.

  • Dodana tabela EntityChanges do zapisywania każdej zmiany.
  • Zastąpienie kilku composite primary keys, pojedynczymi kluczami, z tego względu, że początkowo nie było to obsługiwane, a w tym momencie nie jest to jeszcze wystarczająco przetestowane.

Jako, że jest ono dostępne dla wszystkich kwestią czasu jest gdy coś się zepsuje, albo przez błąd w aplikacji, albo ktoś walnie się ku temu przyczyni, np. usuwając wszystkie rekordy.
Czyli potrzebujemy przywracania bazy danych do domyślnego stanu.

Co do tego potrzebujemy?

  • Mechanizm, który co określony czas będzie wywoływał akcje resetu.
  • Akcje resetu sama w sobie.
  • Użytkownik korzystający podczas z aplikacji podczas resetu, musi być świadomy co się dzieje.

Od razu muszę nadmienić, że to zadanie było trochę utrudnione przez to, że aplikacja jest postawiona na współdzielonym hostingu.

Continue…